Overige informatie


Biodanza en fysieke klachten:

Biodanza is heel toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen. Of deze beperkingen nu gebonden zijn aan leeftijd of een aandoening, dat maakt niet uit. Ik spreek hier ook uit eigen ervaring. Het is zoeken naar je eigen weg. Een weg om weer te kunnen luisteren naar je lichaam, iets wat juist vaak heel moeilijk is als je fysieke problemen ervaart. De natuurlijke verbinding met je lichaam is dan vaak verstoord, omdat je de pijn, het ongemak of de dreiging niet wilt voelen. Doordat we in biodanza werken met de levenskracht in jou en je gezonde kant stimuleren, kan je zelfhelend vermogen weer wakker worden. Zo kun je langzaam weer steeds meer het plezier van je lichaam ervaren, je weer thuis voelen in je eigen lichaam. Ondanks je klachten en misschien zelfs met minder klachten. 

Bij vrijwel elke oefening is het mogelijk deze zo aan te passen, dat je je toch een onderdeel blijft voelen van de groep. Dit kan bijvoorbeeld door de beweging kleiner te maken, of door de oefening op een stoel te doen. Er is altijd ruimte voor overleg.

Er is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar het effect van Biodanza bij verschillende aandoeningen. In het algemeen kan gezegd worden dat Biodanza de levensvreugde vergroot of herstelt. Vaak neemt ook de mobiliteit toe indien die beperkt is. Door mijn eigen ervaring vind ik het erg belangrijk biodanza voor mensen met fysieke klachten in Nederland onder de aandacht te brengen. Hiervoor heb ik de speciale trainingen Klinische Biodanza en Biodanza met ouderen gevolgd. 

Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om een speciale groep op te starten. Het uitgangspunt van Biodanza is dat iedereen moet kunnen deelnemen in een reguliere groep. Echter in de praktijk blijkt dat voor een deel van de mensen met de genoemde fysieke beperkingen de lessen als te lang worden ervaren en soms te actief. De lessen in een speciale groep zullen dan ook korter zijn en wat minder intensief.

Ik kan cursussen, een lezing of workshop verzorgen in een instelling of bij een vereniging. Daarnaast heb ik in het verleden reeds enkele keren een workshop verzorgd speciaal voor mantelzorgers. 

Voor meer informatie of vragen kun je me mailen of bellen. Ik denk graag mee.


Links: 

in psychologiemagazine: een artikel over belang van aanraken

prachtige teksten van mijn collega Saskia de Bruin over de werking van biodanza http://www.biodanza.nl/biodanza/

Sites:

www.biodanza.nl

http://www.biodanzaschooleindhoven.nl

http://meerbiodanza.nl/


Privacy verklaring

Meerbiodanza is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.meerbiodanza.nl is een website van Meerbiodanza
beheerd door Kitty van der Meer
email: info@meerbiodanza.nl
telefoon: 06-28157947

Registratie persoonlijke gegevens

Meerbiodanza verzamelt GEEN gegevens van deelnemers via de website.
Er worden ook geen gegevens verzameld van bezoekers van de website.
De website gebruikt geen contactformulier en geen cookies. 

Meerbiodanza verzamelt de volgende persoonsgegevens via het inschrijfformulier, wat je krijgt uitgereikt bij start deelname aan de wekelijkse groep

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer 
  • Email-adres
  • Geboortedatum

Meerbiodanza gebruikt deze persoonsgegevens om contact te kunnen onderhouden, zowel via de email als telefonisch.
Telefonisch: om je direct te kunnen bereiken indien de vivencia onverwachts niet door kan gaan.
Per email houdt Meerbiodanza je op de hoogte van bijzonderheden, zoals een overzicht van data waarop we dansen, vakanties en bijzonderheden omtrent de vivencia’s.
Adresgegevens worden gebruikt om een beeld te krijgen van de groepssamenstelling en van het geografische bereik van Meerbiodanza. Daarnaast worden deze gebruikt om bij bijzondere gelegenheden bv een kaart of uitnodiging te kunnen versturen. Adresgegevens worden NIET gebruikt voor reclame-doeleinden. 
Geboortedatum wordt gebruikt om de samenstelling van de groep in beeld te kunnen brengen en de vivencia’s hier zonodig op aan te kunnen passen.

Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor de nodige administratie omtrent aanwezigheid en afhandeling van betalingen.

De eventuele door de deelnemer verstrekte persoonlijke informatie m.b.t. zijn/haar gezondheid en eventuele eerdere biodanza ervaring, welke van belang is om de vivencia’s goed op af te kunnen stemmen om zo een verantwoorde deelname te kunnen waarborgen, worden in geen enkele vorm van administratie verwerkt.

Bewaren gegevens

De gegevens worden alleen bewaard op een laptop, niet op een externe server.
De gegevens worden bewaard zolang je deelneemt aan de weekgroep. Daarna zullen de gegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd, tenzij je toestemt om op een maillijst te komen om op de hoogte te blijven van verdere activiteiten van Meerbiodanza.

Meerbiodanza gebruikt geen geautomatiseerd systeem voor mailberichten of nieuwsbrieven.

Voor de gegevens m.b.t. de betalingen staat een bewaartermijn van 7 jaar. Deze gegevens worden dan nog alleen gebruikt voor boekhoudkundige administratie.

Delen met anderen?

Meerbiodanza zal de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moet zij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Contactgegevens kunnen met de groepsleden onderling uitgewisseld worden op eigen initiatief. Meerbiodanza zal je telefoon en email gegevens alleen met andere groepsleden delen na jouw persoonlijke toestemming hiervoor. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, beveiliging

Meerbiodanza gaat met respect om met de door jou verstrekte gegevens en is zich bewust van haar verantwoordelijkheid omtrent de bescherming hiervan.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meerbiodanza.nl. Ook met andere vragen hieromtrent kun je contact opnemen via genoemd email adres.

info@meerbiodanza.nl  06-28157947 © Kitty van der Meer 2016  / privacyverklaring